PENGURUS POSYANDU

DAFTAR NAMA KETUA POSYANDU

DESA CIBUYUR

NO NAMA POSYANDU NAMA PENGURUS JABATAN
1. POSYANDU MAWAR  1 DAROAH KETUA
2. POSYANDU MAWAR  2 SITI KHOLIPAH KETUA
3. POSYANDU MAWAR  3 SITI MARYAM KETUA
4. POSYANDU MAWAR  4 JAROAH KETUA
5. POSYANDU MAWAR  5 WAHIKMAH KETUA
6. POSYANDU MAWAR  6 ROJINAH KETUA
7. POSYANDU MAWAR  7 SITI MAEMUNAH KETUA
8. POSYANDU MAWAR  8 MURNITI KETUA
9. POSYANDU MAWAR  9 ENDANG PRICHATIN KETUA
10. POSYANDU MAWAR  10 SITI MUDZAKIROH KETUA
11. POSYANDU MAWAR  11 KURNIASIH KETUA

 

Copyright Themes © 2023