TIM PKK DAN KADER

No No reg. Nama JK Kedudukan usia/ tanggal lahir Status Alamat Pendidikan Pekerjaan
1 23 SITI FARIDA NINGSIH P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 02/01 SLTA MENGURUS RUMAH TANGGA
2 24 URIYAH P PKK RT 50 TH KAWIN CIBUYUR RT 03/01 SLTP DAGANG
3 25 DANIPAH P PKK RT 53 TH KAWIN CIBUYUR RT 04/01 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
4 26 KHOLIDAH P PKK RT 26 TH KAWIN CIBUYUR RT 05/01 SLTP PENJAHIT
5 27 SARIPAH P PKK RT 30 TH KAWIN CIBUYUR RT 06/01 SLTP DAGANG
6 28 JAMILAH P PKK RT 12/12/1971 KAWIN CIBUYUR RT 06/01 SLTP MENGURUS RU,AH TANGGA
7 29 MUFRIHATUN P PKK RT 12/12/1980 KAWIN CIBUYUR RT 07/01 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
8 30 DAIROHATI P PKK RT 30-12-1970 KAWIN CIBUYUR RT 08/01 SLTP DAGANG
9 31 IDA KURNIATUN P PKK RT 1/12/1982 KAWIN CIBUYUR RT 09/01 SLTA DAGANG
10 32 YULI P PKK RT 32 TH KAWIN CIBUYUR RT 10/01 SLTA WIRASWASTA
11 33 UMIYATUN P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 11/01 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
12 34 SAMROH P PKK RT 50 TH KAWIN CIBUYUR RT 12/01 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
13 35 NAIMAH P PKK RT 51 TH KAWIN CIBUYUR RT 13/01 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
14 36 SUPINI P PKK RT 51 TH KAWIN CIBUYUR RT 18/01 SLTP DAGANG
15 37 SITI MARYAM P PKK RT 39 TH KAWIN CIBUYUR RT 19/01 SLTA MENGURUS RUMAH TANGGA
16 38 DANINGSIH P PKK RT 33 TH KAWIN CIBUYUR RT 13/01 SD TANI
17 39 MUJI P PKK RT 32 TH KAWIN CIBUYUR SLTP DAGANG
18 40 SITI MARYAM P PKK RT 33 TH KAWIN CIBUYUR RT 19/01 SLTA MENGURUS RUMAH TANGGA
19 41 MAHMUDAH P PKK RT 30 TH KAWIN CIBUYUR RT 28/04 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
20 42 FATIMAH P PKK RT 49 TH KAWIN CIBUYUR RT 31/04 SLTP DAGANG
21 43 KASRI P PKK RT 52 TH KAWIN CIBUYUR RT 14/02 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
22 44 LENI MARYANTI P PKK RT 30 TH KAWIN CIBUYUR RT 25/03 SLTP TANI
23 45 NUR KHIKMAH P PKK RT 51 TH KAWIN CIBUYUR RT 26/03 SD DAGANG
24 46 KAMILAH P PKK RT 31 TH KAWIN CIBUYUR RW 04 SD TANI
25 47 KHOTIMAH P PKK RT 31 TH KAWIN CIBUYUR RW 04 SD DAGANG
26 48 ASIAH P PKK RT 42 TH KAWIN CIBUYUR RT 32/04 SLTP DAGANG
27 49 RATNI P PKK RT 39 TH KAWIN CIBUYUR RT 34/04 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
28 50 DAIRAH P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 33/04 SLTP PENJAHIT
29 51 SUNARTI P PKK RT 49 TH KAWIN CIBUYUR RT 35/04 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
30 52 TONIPAH P PKK RT 45 TH KAWIN CIBUYUR RT 36/04 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
31 53 NUNUNG P PKK RT 35 TH KAWIN CIBUYUR RT 34/05 SLTA DAGANG
32 54 NITIH P PKK RT 34 TH KAWIN CIBUYUR RT 35/05 SLTP DAGANG
33 55 RAHAYU P PKK RT 35 TH KAWIN CIBUYUR RT 36/05 SLTA GURU PAUD
34 56 FATIMAH P PKK RT 29 TH KAWIN CIBUYUR RT 41/05 SLTP DAGANG
35 57 MARHATUN P PKK RT 45 TH KAWIN CIBUYUR RT 47/06 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
36 58 KHOTIJAH P PKK RT 47 TH KAWIN CIBUYUR RT 48/06 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
37 59 DAMI P PKK RT 49 TH KAWIN CIBUYUR RT 43/06 SD MENGURUS RUMAH TANGGA
38 60 SITI KHASANAH P PKK RT 31-12-1980 KAWIN CIBUYUR RT 42/06 SLTP DAGANG
39 61 DURYATI P PKK RT 12/12/1969 KAWIN CIBUYUR RT 44/06 SLTP DAGANG
40 62 SUDIRI P PKK RT 49 TH KAWIN CIBUYUR RT 42/06 SLTP PENJAHIT
41 63 TASRIPAH P PKK RT 48 TH KAWIN CIBUYUR RT 47/06 SLTP DAGANG
42 64 UUN KURNIASIH P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR RT 01/01 SLTA TANI
43 65 SITI SOLIKHAH P PKK RT 46 TH KAWIN CIBUYUR RT 01/01 SLTA MENGURUS RUMAH TANGGA
44 66 SRI PUJI RAHAYU P PKK RT 53 TH KAWIN CIBUYUR RT 07/01 SLTP MENGURUS RUMAH TANGGA
45 67 TRI WIDYAWATI P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR RT 10/01 SLTA DAGANG
46 68 RAHMAWATI P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 10/01 SLTA WIRASWASTA
47 69 SUMIATUN P PKK RT 40TH KAWIN CIBUYUR RT 08/01 SLTP TANI
48 70 YULI ASIAH P PKK RT 29 TH KAWIN CIBUYUR RT 06/01 SLTA GURU PAUD
49 71 SITI SOLIKHAH P PKK RT 45 TH KAWIN CIBUYUR RT 01/01 SLTA MENGURUS RUMAH TANGGA
50 72 NUR HIDAYAH P PKK RT 48 TH KAWIN CIBUYUR RT 02/01 SD MRT
51 73 ERLIYAH P PKK RT 45 TH KAWIN CIBUYUR RT 01/01 SLTA GURU PAUD
52 74 RAHMAWATI P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 10/01 SLTA MRT
53 75 SITI KHAMILAH P PKK RT 35 TH KAWIN CIBUYUR RT 08/01 SLTA GURU PAUD
54 76 KUNIATI P PKK RT 32 TH KAWIN CIBUYUR RT 19/02 SLTP MRT
55 77 WARMAH P PKK RT 50 TH KAWIN CIBUYUR RT 19/02 SD MRT
56 78 JAROAH P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR RT 25/03 SLTP MRT
57 79 MERIYANTI P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 25/03 SLTP MRT
58 80 TUTI WAHYU NINGSIH P PKK RT 28 TH KAWIN CIBUYUR RT 23/03 SLTA MRT
59 81 WAHIKMAH P PKK RT 35 TH KAWIN CIBUYUR RT 34/04 SLTP PENJAHIT
60 82 DAIMAH P PKK RT 50 TH KAWIN CIBUYUR RT 33/04 SD MRT
61 83 KHOLIFAH P PKK RT 36 TH KAWIN CIBUYUR RT 33/04 SLTP MRT
62 84 DAIRAH P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RT 34/04 SLTP MRT
63 85 RATMI P PKK RT 39 TH KAWIN CIBUYUR RT 34/04 SLTP MRT
64 86 RAHAYU P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR RT 35/04 SLTA GURU PAUD
65 87 UMYATI P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR SLTP MRT
66 88 WARYANTI P PKK RT 35 TH KAWIN CIBUYUR RT 35/05 SLTA GURU PAUD
67 89 MURYANTI P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SD MRT
68 90 DAMINAH P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SD MRT
69 91 SITI KHOJANAH P PKK RT 39 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SD MRT
70 92 MURNITI P PKK RT 42 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SD DAGANG
71 93 TUTI HASANAH P PKK RT 45 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SLTP DAGANG
72 94 SAADAH P PKK RT 48 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SLTP MRT
73 95 YATIN P PKK RT 44 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SLTA MRT
74 96 TASRIAH P PKK RT 51 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SD MRT
75 97 TASRIPAH P PKK RT 43 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SD MRT
76 98 SITI KHASANAH P PKK RT 45 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SLTP DAGANG
77 99 ZAETUN P PKK RT 35 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SLTP MRT
78 100 ENI SUPARMI P PKK RT 30 TH KAWIN CIBUYUR RW 06 SLTP MRT
79 101 SITI MUDZAKIROH P PKK RT 51 TH KAWIN CIBUYUR RW 02 SLTA GURU SD
80 102 DEDE P PKK RT 52 TH KAWIN CIBUYUR RW 02 SD DAGANG
81 103 KRISNA P PKK RT 48 TH KAWIN CIBUYUR RW 02 SLTA DAGANG
82 104 SUSYATI P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RW 02 SLTP MRT
83 105 SITI ROHATI P PKK RT 39 TH KAWIN CIBUYUR RW 02 SD MRT
84 106 KURNIASIH P PKK RT 39 TH KAWIN CIBUYUR RW 03 SD MRT
85 107 SUMARNI ASIH P PKK RT 40 TH KAWIN CIBUYUR RW 03 SLTA DAGANG
86 108 MAHMUDAH P PKK RT 38 TH KAWIN CIBUYUR RW 03 SLTP DAGANG
87 109 FATIMAH P PKK RT 31 TH KAWIN CIBUYUR RW 03 SLD DAGANG
88 110 KHOLIFAH P PKK RT 30 TH KAWIN CIBUYUR RW 03 SLTP DAGANG

Copyright Themes © 2023